Categories
Uncategorized

Studenckie Koło Naukowe Etnologów UAM

Przedstawiamy Wam dzisiaj grupę młodych ludzi, którzy dołączyli do STN:ORTu ze swoim projektem, a mianowicie… Studenckie Koło Naukowe Etnologów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu. Młodzi antropolodzy wykorzystują przestrzeń daną im przez koło organizując konferencje naukowe i popularyzując swoją dziedzinę nauki w innych kręgach życia społecznego, a także wdrażając w życie różne szalone pomysły. SKNE uprawia społeczny ogród przy wydziale, wydaje swoje czasopismo Etnologika, rozmawia o antropologii na cyklu EtnoWiaraGada, a dzisiaj – w ramach STN:ORTowego okna – powołuje audiowizualny projekt PROCESY! Jeszcze w tym tygodniu zobaczycie owoce audiowizualnej pracy z antropologią. Bądźcie z nami w sobotę o 19:00 i niedziele o 19:00 na www.facebook.com/stnortfest/ 🙂

A oto SKNE!

We present to you today a group of young people who joined STN:ORT with their project, Studenckie Koło Naukowe Etnologów from the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology in Poznań. Young anthropologists use the space given to them by the club by organizing scientific conferences and popularizing their field of science in other circles of social life, as well as implementing various crazy ideas. SKNE cultivates a community garden at the faculty, publishes its journal Etnologika, talks about anthropology in the series EtnoWiaraGada, and today – as part of the STN:ORT window – creates an audiovisual project PROCESSES! Later this week you will see the fruits of audiovisual work with anthropology. Be with us on Saturday at 19:00 and Sunday at 19:00 on www.facebook.com/stnortfest 🙂

And here is SKNE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *