Categories
Uncategorized

Zaproszenie do udziału w Lecie Okien

Stn:ort 2020 zaprasza artystki, artystów i grupy artystyczne z różnych dziedzin sztuk plastycznych,  teatru, muzyki i tańca,  badaczki i badaczy naukowych, młodzież studencką, inicjatywy społeczne, organizacje pozarządowe, oraz wszystkich sojuszników i sojuszniczki do wzięcia udziału w tegorocznym festiwalu “Lato Okien/ Fenstersommer”. W tym roku , który naznaczony  jest stanem przejściowym, motyw okna tworzy odpowiednie ramy do świętowania pałacowej wspólnoty. Jest jednocześnie metaforą i inspiracją do twórczych dyskusji i prezentacyjnych eksperymentów. 

Uczestniczki i uczestnicy mogą dodawać różne treści do jednego lub więcej wirtualnych okienek na naszej cyfrowej festiwalowej platformie. Materiały mogą mieć formę tekstu, fotografii, kodu oraz formatów audiowizualnych. Na miejscu w Sztynorcie można nagrać pewną ograniczoną ilość Livestreams  i video z warsztatów, które mogą być udostępnione  online. Wszystkie materialny muszą być przynajmniej w polskiej i angielskiej  wersji językowej, w miarę możliwości też w niemieckiej.

Wirtualna galeria Summer of Windows znajdzie się na stronie Festiwalu https://2020.stnort.org oraz w pałacu w  Sztynorcie.

Aby uzyskać informacje i odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt mailowy: gro. tornts (at) eldaw. hannah

Warunki udziału:

  • Brak ograniczeń wieku dla biorących udział
  • Przyjmowane będą tylko opracowane, gotowe materiały wraz z kompletnie wypełnionym formularzem aplikacyjnym, szkicem projektu i krótkim życiorysem. O przyjęciu lub odmowie decyduje Kuratorium Festiwalu.
  • Wszystkie biorące udział osoby muszą być autorami nadsyłanych dzieł i mieć prawo do ich bezpłatnej publikacji.  
  • Biorące udział osoby przyznają organizatorom Festiwalu prawo do publicznego pokazu i wystawiania ich dzieł oraz wykorzystywania ich wyłącznie do celów promocyjnych.
  • O ile nie uzgodniono inaczej, osoby zgłaszające udział nie otrzymują wynagrodzenia za zgłoszone materiały.
  • W szczególnych przypadkach będą zwracane niewielkie koszty tłumaczenia.
  • Projekt festiwalowy jest realizowany przez Towarzystwo Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V., Stowarzyszenie Tratwa Olsztyn, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz FairerTales Hannah Wadle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *